Yhteystiedot

Arkkitehtuuritoimisto
Pertti Toivari
Isonniitynkatu 9 E 19
00520 Helsinki

Y-tunnus 1913784-0

0400-873313
posti@perttitoivari.fi
www.perttitoivari.fi

Varmimmin saat yhteyden näiden sivujen
Ota yhteyttä -lomakkeella.

.......................................

Rakennussuunnittelua
katse katossa, jalat lattialla

Toimiston arvot 

  • Tasa-arvoisuus
  • Kansainvälisyys
  • Ekologisuus

Miten se näkyy käytännössä?

  • Jokainen asiakas tai yhteistyökumppani on lähtökohtaisesti yhtä arvokas varallisuudesta, syntyperästä ja sosiaalisesta asemasta riippumatta (sille ei vaan sitten voi mitään, jos ei ns. "synkkaa")
  • Jokainen kulttuuri ja kansakunta kantaa kunnioitettavia arvoja ja perinteitä, myös arkkitehtuurissa (kielteisiin ilmiöihin voi silti ottaa kantaa ja yrittää vaikuttaa; koskee myös meitä suomalaisia!)
  • Suositaan ekomateriaaleja ja -ratkaisuja. Pelastetaan maapallo. Toimiston paperit käytetään molemmin puolin.