Yhteystiedot

Arkkitehti SAFA
Pertti Toivari
Isonniitynkatu 9 E 19
00520 Helsinki

0400-873313
posti@perttitoivari.fi
www.perttitoivari.fi

Varmimmin saat yhteyden näiden sivujen
Ota yhteyttä -lomakkeella.

......................................

"Toimintaa katse katossa, jalat lattialla"

Toimintamuutos-ilmoitus

Arkkitehtuuritoimisto Pertti Toivari toiminta on päättynyt eläköitymisestä johtuen. Kirjoittelu, sukuhistorian tutkimus ym. maailmanmenon seuranta jatkuu, myös näillä sivuilla.

Pienimuotoinen suunnittelu- toiminta jatkossa kts. www.mummonmokki.fi

Toiminta-alue

Toiminta-alueenani (kiinnostukseni kohteena) on ollut koko maapallo.

Lähinnä olen suunnitellut Pirkanmaalle, jonkun verran pääkaupunkiseudullekin, mutta suunnittelemiani kohteita löytyy myös Etelä-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja pohjoisimmasta Lapista Sevettijärveltä. Yksi pieni laajennus löytyy Saarenmaaltakin, joka nykyisin on tyttäreni naimakaupan kautta tullut erityisen läheiseksi alueeksi.

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä aikaisemmalla virkaurallani olen ollut yhteydessä ja tutustunut Pohjoismaiden ohella moniin muihin Euroopan maihin. Maatilarakentamiseen olen tutustunut tutumpien maiden ohella mm. Kanadassa, Islannissa, Puolassa ja Unkarissa. Maaseutuun olen saanut tuntumaa niin Po-joen tasangolla kuin Sheksnalla Volgan yläjuoksulla. Myös Tokaji-viinin varastokellarit ja azut ovat tulleet tutuksi. 

Viime vuosina tutuksi on tullut erityisesti rajan taakse jäänyt Karjala ja Viipuri, esi-isieni entiset kotikulmat, mutta myös Pietari ja Moskova sekä eräät muutkin Venäjän kaupungit, kun olen toiminut vaimoni turvamiehenä yhteisillä tutustumismatkoillamme itänaapuriin. Moskovassa asuu tuttu Martynovien perhe, jota liian harvoin pääsemme tapaamaan.

Vanhan maatalon laajennus (kuivakäymälä ja pesutilat, luonnos). Saarenmaa, Viro.

 hukka_skannaus_12.10.bmp